Voorwaarden
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie op de website van Waterschap Vechtstromen. Door deelname aan de betreffende prijsvraag/winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

Terug naar de natuur
 • Deelname aan de winactie ‘#WaarBlijftMijnDrol?’ kan tot en met 31 oktober 2019.
 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van een correcte naam en e- mailadres, bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Waterschap Vechtstromen kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars ontvangen per e-mail bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en is tevens uitgesloten voor medewerkers van waterschap Vechtstromen.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is waterschap Vechtstromen gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Waterschap Vechtstromen is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door waterschap Vechtstromen.
 • Waterschap Vechtstromen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Waterschap Vechtstromen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. En zullen na de einddatum van de winactie verwijderd worden. In dat kader is waterschap Vechtstromen gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming (door deel te nemen aan de winactie) de persoonsgegevens te gebruiken voor betreffende prijsvraag/winactie.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Waterschap Vechtstromen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Waterschap Vechtstromen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier.