Waarom deze campagne?

#waarblijftmijndrol

Weet u wat een waterschap doet? Waarvoor u ieder jaar waterschapsbelasting betaalt? Heel veel mensen niet! Daarom hebben we de campagne #waarblijftmijndrol ontwikkeld. Via deze campagne leggen wij uit dat rioolwater zuiveren een belangrijke taak van het waterschap is. Waarom? Omdat anders alle poep en plas in de beken stroomt waardoor ziektes ontstaan. Dat gebeurt nu gelukkig niet, omdat het gezuiverde rioolwater schoon terug naar de natuur gaat als het de beken in stroomt.

Bekijk deze campagnewebsite en test uw kennis!

Er zijn meerdere waterschappen in Nederland. Waterschap Vechtstromen zuivert rioolwater in 23 gemeenten in de provincies Drenthe en Overijssel. Ons gebied is 225.000 hectare groot en heeft 800.000 inwoners.
De volgende keer dat de rekening voor de waterschapsbelasting in de bus valt weet u in ieder geval wat we voor uw geld doen.
En wilt u weten wat we nog meer doen voor uw geld? Kijk dan op www.vechtstromen.nl/buurt/.

Hoe doen wij dat?

Door mechanische zuivering wordt het grove afval, zoals papier, plastic en blad uit het rioolwater gezeefd en samen met het aanwezige zand afgevoerd naar de afvalverwerker.

Daarna gaat het afvalwater het reinigingsproces in. Het water wordt biologisch gezuiverd door bacteriën, die hiervoor op de zuivering aanwezig zijn. De bacteriën zetten de aanwezige stoffen om naar minder schadelijke stoffen of gebruiken het als voedsel voor hun eigen groei. De bacteriemassa wordt ook wel zuiveringsslib genoemd. Zodra de bacteriën het vuil hebben gezuiverd wordt het slib gescheiden van het gezuiverde water. Nu kan het gezuiverde water terug de natuur in. Het water wordt geloosd in het oppervlaktewater zoals sloten, beken en kanalen.

Terug naar de natuur
Terug naar de natuur

Vergisten en verwerken van zuiveringsslib

Het slib dat na de zuivering overblijft, wordt bij de waterzuivering vergist. Hierbij komt biogas vrij dat wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking voor de waterzuivering.

Vervolgens wordt het slib verwerkt in een ontwateringinstallatie om het volume nog veel verder te verlagen. Tenslotte gaat het op transport naar een verbrandingsinstallatie, die het slib verwerkt tot bijvoorbeeld andere brandstof voor energiecentrales of andere nuttige toepassingen.

Meer weten over een rioolwaterzuivering (RWZI)?
Of wil je er één bezoeken bij jou in de buurt?

Ga naar de website van Waterschap Vechtstromen of vraag hier een rondleiding aan.