Home | Alle tests | Test 19

Hoeveel kg medicijnresten komen er jaarlijks ondanks het zuiveren toch nog in de sloten, beken en rivieren terecht?Home | Alle tests | Test 19

Test 19


Gefeliciteerd! Jouw antwoord is goed.

Helaas, jouw antwoord is niet goed.

Het juiste antwoord is C:
140.000 kg

Mensen in Nederland gebruiken steeds meer medicijnen. Overtollige medicijnen worden soms door het toilet gespoeld of resten daarvan komen via onze urine en ontlasting in het riool en vervolgens bij rioolwaterzuiveringen van waterschappen terecht. Die medicijnresten kunnen door de rioolwaterzuiveringen echter maar gedeeltelijk uit het afvalwater worden gezuiverd. Hierdoor komen deeltjes van medicijnresten (zoals bijvoorbeeld hormonen uit de pil) in beken, rivieren of het grondwater terecht waar ze van invloed kunnen zijn op het waterleven, grondwater en onze drinkwatervoorziening.

Op jaarbasis komt er maar liefst 140.000 kg medicijnen of medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht. Spoel overtollige medicijnen, ook de vloeibare, niet door de wc maar lever ze in bij de apotheek! Zo draagt u bij aan minder vervuiling door medicijnresten van water. Want de aanpak van de problematiek begint bij de bron: wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit!Ontdek meer tests

Test 1

Hoe lang duurt het gemiddeld voor het water uit jouw wc of douche weer schoon de natuur instroomt?

Test 2

Hoeveel liter vuil water spoel je per dag weg?

Test 3

Wat hoort niet in het riool thuis, maar in de afvalbak?

Test 4

Hoeveel procent van de opgewekte stroom gaat terug naar het elektriciteits­net?

Test 5

Wat is actief slib?

Test 6

Hoeveel dagen zit slib gemiddeld in een gistingstank?

Test 7

Hoe heet het instrument dat het grove afval uit het rioolwater haalt?

Test 8

Waarom moet zand snel uit het water?

Test 9

Hoe noemen we het afval uit de voor­bezink­tanks?

Test 10

Hoeveel huizen kan één 'Energiefabriek' (installatie die energie opwekt uit het slib van riool­water­zuiverings­installaties) van stroom voorzien?

Test 11

Wat is de functie van lavastenen?

Test 12

Hoeveel procent van het afval halen we in de voor­bezink­tanks uit het water?

Test 13

Wat gebeurt er met het water dat schoon en gezuiverd is?

Test 14

Wat is slibkoek?

Test 15

Wat is indikken?

Test 16

Hoe groot is het gebied dat Water­schap Vecht­stromen beheert?

Test 17

Van hoeveel inwoners zuivert water­schap Vecht­stromen het rioolwater?

Test 18

Als je alle sloten, beken en rivieren in het gebied van Water­­schap Vecht­­stromen in een rechte lijn achter elkaar legt, hoeveel kilometer lang is dat dan?

Test 19

Hoeveel kg medicijnresten komen er jaarlijks ondanks het zuiveren toch nog in de sloten, beken en rivieren terecht?

Test 20

Hoeveel kg wc-papier spoelt één persoon per jaar door het toilet?

Test 21

Hoeveel m3 (kubieke meter) groengas wordt er per dag op de slibgisting installaties op de RWZI Emmen geproduceerd?

Test 22

Hoeveel drollen worden er per dag ongeveer verwerkt op de RWZI Emmen?

Test 23

Hoeveel kilowattuur groene stroom wordt er gemiddeld per dag opgewekt op de RWZI Emmen?

Test 24

Hoeveel niet-biologisch afval halen we per dag uit het afvalwater op de RWZI Emmen?

Test 25

Hoeveel m3 (kubieke meter) afvalwater verpompt het grootste rioolgemaal per uur naar RWZI Emmen?